Activitatea asociatiei a inceput la nivel informal, in anul 2002 odata cu organizarea unor evenimente cultural-sportive in comuna Cernica. In iunie 2009 a fost proiectat si implementat portalul comunei Cernica www.voxcernica.ro ca platforma de comunicare intre cetatenii comunei Cernica, promovarea si prezervarea identitatii istorice locale si ca oglinda a vietii sociale, culturale, sportive, etc. a comunei Cernica.

Grupul informal initial de cetateni a hotarat infiintarea Asociatia Vox Cernica, aceasta dobandind personalitate juridica in 12.12.12, ca o evolutie si un raspuns firesc la nevoile de dezvoltare a societatii civile locale, precum si pentru a-si intensifica activitatile necesare in vederea realizarii obiectivelor sale conform statutului.

Asociatia VOX CERNICA are ca scop principal dezvoltarea societăţii civile şi dezvoltarea comunitară pe multiple planuri. Asociaţia urmăreşte să participe la dezvoltarea socială, economică şi culturală, prin promovarea, sprijinirea, realizarea şi coordonarea de activităţi care să contribuie la apărarea drepturilor omului, a drepturilor cetăţeneşti (inclusiv ale minorităţilor) şi a drepturilor copilului, la promovarea egalităţii de şanse, la protejarea persoanelor şi familiilor aflate în stare de risc social, la creşterea solidarităţii sociale în general, la promovarea artei, culturii, meşteşugurilor şi tradiţiilor, precum şi la o dezvoltare durabilă din punct de vedere social, cultural, economic şi al mediului inconjurator.

Pagina Facebook